Beskrivning

VitaLogner_layout

De flesta människor som besöker museer med samlingar av antik konst vet inte att den vita marmorn en gång var bemålad. Och hur skulle man kunna ana det när man ser alla bländvita marmorskulpturer uppställda som objekt i ett konstgalleri utan någon information om skulpturernas ursprungliga sammanhang? På sin höjd är sockeln försedd med en liten diskret skylt som anger konstverkets namn och tiden det tillverkades. Så har traditionellt de flesta museer presenterat sina samlingar av antik skulptur, inte som historiska utsagor eller bärare av kunskap om forntidens kultur och samhälle, utan som konstföremål.

Vita lögner är också namnet på Medelhavsmuseets utställning om antikens polykromi och anspelar på den förljugna bild som museer hittills förmedlat. Vita lögner är gjord i samarbete med Stiftung Archäologie, München.