Beskrivning

Den här boken består av historier som jag berättat för folk som inte varit i Ryssland. Det är subjektiva historier om drickandet, hotell Europa, min utställning i Moskva, en bunt militärhemligheter, hundutställningen tidigt på morgonen, korvboken, tryckningen av min första ryska katalog, varuhusen, det ryska konstnärskollektivet, frukostarna på hotellet och andra intryck och upplevelser där. Min bild av Ryssland. Den visar också min stora samling av en stor mängd sovjetiska vardagsföremål, som verktyg, hushållsredskap, kontorsmaterial, leksaker, musikinstrument och böcker. De är inhandlade resor jag gjorde under 1990-talet. Den första 1989, bara några månader innan Sovjetstaten rasade ihop för gott. Resorna gick antingen till Sankt Petersburg eller till Moskva. Jag upplevde alla dessa föremål som otroligt laddade, utan att riktigt begripa varför. Detta obegripliga var också orsaken till att mitt samlande drog igång, som om en tillräckligt stor mängd av dessa saker borde ge svar på mina frågor. Men svaret uteblev.

 

This is a book of stories I’ve told people who have never been to Russia. It’s subjective stories about drinking, the Hotel Europa, my exhibition in Moscow, some juicy military secrets, the early-morning dog show, the book about sausages, the printing of my first Russian catalogue, the department stores, the Russian artists’ collective, hotel breakfasts, and other impressions and experiences of the country. It´s also shows my great collection that includes many a Soviet everyday items such as tools, household utensils, office materials, toys, musical instruments and books. They were all bought on my trips during the 1990s. Actually the first was in 1989, just a few months before the Soviet state downed tools for the last time. My travels took me to either Saint Petersburg or Moscow. To me it felt like the objects had great significance, although I didn’t really understand why. This lack of understanding was also why I started my collection, as if gathering up enough of this stuff would somehow answer my questions. And the answers never did come.