15 oktober 2013 ”En park för Ulla och en park för alla” skriver Heidi Avellan om boken Pildammsparken.