januari 2013 ”Det mest slående med Walter Hirsch fotografier är att de inte verkar åldras. … De verkar oberörda av tidens tand och känns fräscha än idag.” Eva Dandanelle recenserar Walter Hirsch Fotografier 1960-2003 i Tidningen Foto nr 1 2013

FOTO1301