Kuliss är en välarbetad och exklusiv bok om balett utifrån danskompaniet Kungliga baletten. Därtill har boken ett

intresseväckande innehåll. Ditte Feuk har tillsammans med fotografen Björn Abelin följt dansarna i Kungliga

baletten under drygt tre år. Resultatet är en öppning till dolda rum och exceptionella livsvillkor. Textavsnitten

innehåller både personliga berättelser och citat, teoretiska och historiska beskrivningar kring dans i allmänhet och

balett i synnerhet, samt en inblick i tillvaron och organisationen kring Kungliga baletten. Mellan texterna möter

läsaren en mängd färgfotografier. Med en bild per sida får de ta plats. Färg, ljus och mörker skapar spännande

kontraster. Perspektivet är det av en osynlig åskådare; i repetitionssalar, kulisser, under övningar på scenen och i

väntan möter vi dansare och deras vardag. Det är en bok att rekommendera till dansfantaster – både att läsa och se.

Av Hanna Troëng i BTJ-häftet nr 2, 2018.