”Skriv om agendan för bostadsbyggandet. Bostadspolitiken har svängt 180 grader; från efterkrigstidens allmännyttiga och kvalitetsinriktade mål till dagens begränsade och marknadsstyrda produktion för dem som har råd.
Det hävdar Erland Ullstad, professor i tillämpad samhällsplanering, i sin artikel ”Bostadskrisen, staden och byggandet” och efterlyser ett paradigmskifte inom den svenska bostadssektorn och dess produktion av bostäder och boendemiljöer.

”För nästan all den konsumtion vi behöver till vardagen, som mat, kläder eller möbler, finns det ett utbud för hela konsumentkollektivet: från det exklusiva till lågprismarknaden, från delikatessaffären till Netto, från Carl Malmsten till Ikea, från NK:s modeavdelningar till H&M. Undantaget är boendet och en bostadssektor som nöjer sig med en tredjedel av hela kundkretsen. Vad är det bostadssektorn inte förstått eller vill se?”

Läs hela pressmeddelandet.