13 februari 2014 ”Kvinnor dominerar fotomediet” Bo Madestrand, Dagens Nyheter

Det-synliga_DN