22 april 2013 ”Det är en mångfacetterad bild av begreppet hållbarhet och olika förutsättningar för att arbeta med konkreta lösningar.” Recension av Hållbarhetens villkor i BTJ Häftepos 13112133, lektör Mattias Bjellvi