10 oktober 2014 ”Museum tar modernt grepp om historien” Sydsvenska Dagbladet