1969 anlitades Walter för att dokumentera arbetet med Roy Anderssons första film En Kärlekshistoria. I denna serie bilder får vi följa arbetet med filmen så väl som filmens egen berättelse. Walter Hirsch fotografier känns täta och nära till skillnad från Roy Anderssons mer utsträckta filmscener. Tillsammans bildar de ett fantastiskt dokument av en tid i Sverige som innehåller ämnen som är lika aktuella idag femtio år senare, ungdomar/vuxna, klasskillnader, kärlek/relationer. I utställningen Walter Hirsch – En Kärlekhistoria på Rikstolvans konsthall visas ett stort urval av det rika bildmaterialet från Walter Hirschs fotografering av Roy Anderssons film En Kärlekshistoria. Bilderna är nyframställda från digitaliserat analogt material. Curator och utsällningsproduktion av Mia Bengtsson Plynning i samarbete med Walter Hirsch Estate och Fotoskolan STHLM/Folkuniversitet och Rikstolvan. Utställningen visas den 19 september till den 1 november 2020. För mer info: https://rikstolvan.se