16 november, 2016 ”Madonna är en vacker och estetisk bok, den är också vis och bildande. En hjälp att se religionen och dess konst ur nya perspektiv. En andlig värld där urmodern står i centrum och värnar sin skapelse, gestaltad på så många olika sätt. Det gåtfulla är alltid närvarande, som i skulpturen ”Stora Modern” vid Slussen i Stockholm. Ett av äpplena i kvinnans korg innesluter en svart meteoritsten. En symbol för mörker och smärta men också någon som söker skydda oss från det. En bok för konstälskare, teologer och den som letar djup i tillvaron.” Jakob Carlander i Corren Läs hela artikeln!