4 april 2016 ”Ett stycke gediget journalistiskt grävande. … god läsning för alla som vill veta mer om hur makten över våra matinköp har flyttats från bönderna och konsumenterna till några få livsmedelskoncerner” Marie Bosund Hedberg för Uppdrag Mission nr 2, 2016