20 december 2012 ”utan vidare årets svenska naturbok om ni frågar mig” Sebastian Johans, Upsala Nya Tidning