12 juni 2014 ”Redaktörerna Sara Teleman och Andreas Berg har gjort en stor gärning genom att samla lite mer än 100 år av svensk illustrationshistoria i den mycket fina ’Svensk illustration – en visuell historia’. För en gångs skull en bok som gör skäl för beskrivningen praktverk.” UNT