25 november 2014 ”Så skapas en suverän dramatiker. … Boken levererar nycklar till förståelsen av den dramatiker som har för vana att inte bara regissera teatern, utan även styra över gestaltningen av sitt eget författarsubjekt. … ’Lars Norén. Dramatikern’ beskriver hur samspelet mellan förlagsvärld, medier och tunga teaterinstitutioner tillsammans skapat ett offentligt dramatikersubjekt som kantas av samma sorts vurm som en gång odlades runt Strindberg och Bergman. Så kan vi också förstå de stora teatermännen: som kulturvärldens fetischer.” Sydsvenska Dagbladet