”Förfall och förruttnelse är det något udda temat för Lena Granefelts poetiska trädgårdsbok Flora supersum. En förgängelse som också bär på stor skönhet – och hopp om framtiden.” Sköna hem, nr 10, 2016