5 september 2014 ”Jorden är full av växter. Trots människans härjningar är alla inte ens upptäckta än.  ”Sköna hems septembernummer

SKönahemsept