21 februari 2013 ”Frånvaron av människor bidrar till den dova ensamheten, vi kan lika gärna befinna oss på
jordens sista som första dagar.” ur SFFs recension av Annika Thörn Legzdins/ Translucence

Translucence-_-SFF