28 augusti 2015 ”Noggranna målande växtbeskrivningar och ger förslag på hur man i vår del av världen kan försöka att efterlikna de beskrivna områdena med liknande växter som bättre passar i vårt klimat.” Sesamnytt