7 november 2012 ””Annika Thörn Legzdins fotografier av landskap utgör en meditativ sfär tömd på ord och människor. Här brer naturen ut sig i egen rätt, utan staffagefigurer som effekthöjande inkastare i förgrunden. För henne är detta ett medvetet val – med människor följer alltid en berättelse som gärna leder in på stickspår.” Ur Sophie Allgårdhs text i boken Translucence.