22 mars 2013 ”Sköna hem med spännande historia. … – Äldre människor är en grupp som är fullständigt osynlig i medierna. Om man läser om gamla handlar det om liggsår eller vårdskandaler, aldrig något positivt. Vi vill förmedla deras klokskap – och visa hur roliga de faktiskt är. De här människorna har ett underhållningsvärde, säger Marja och skrattar.” Land nummer 13

Patina_Land