14 januari 2012 ”Möller vill ge läsarna kurage att våga göra mer själva. Bli lite obstinata och ta tillbaka makten över döden och dess efterföljande sysslor” Norran