1 augusti 2013 ”En lek med fiktion och verklighet” Eva Dandanelle om boken Ghost Light för Tidningen FOTO

FOT_GhostLight