3 november, 2016 ”I inte mindre 27 år har frilansfotografen Ewa Stackelberg, från Ukna, följt skulptören Lena Lerviks arbete på nära håll. Allt sedan 70-talet har konstnären Lena Lervik enträget utforskat kvinnoarvet i allmänhet och jungfru Maria i synnerhet. Lervik är en konstnär som ofta rosats men också ifrågasatts, bland annat från kyrkans håll. Runt om i Sverige kan man i dag betrakta hennes symbolladdade konstverk. Härom dagen hade till exempel påve Franciskus, under sitt Sverigebesök, möjlighet att betrakta ett av dessa – ”Skyddsmantelmadonnan” – utanför domkyrkoporten i Lund.” Lotta Gomez i Västerviks-Tidningen Läs hela artikeln!