”Guide till själfulla sektioner”
…”Med undantag för Sigurd Lewerentz och Peter Celsings verk, har Sveriges omfattande kyrkobyggande under efterkrigstiden varit anmärkningsvärt ouppmärksammat. Det är synd, för bortom idolerna finns det många märkvärdiga byggnader. Ett trettiotal av dem presenterats i boken Moderna kyrkor i Sverige.”

Rasmus Wærn i Arkitektur.