11 april 2013 I aktuellt nummer av Konstvärlden beskrivs boken Lennart Aschenbrenner Grafik 1965–2012 som ”ett formfulländat bokverk i två delar … Intressant konstnärskap presenterat i 2012 års vackraste konstbok”. Vidare ger Konstvärlden boken betyget fem K av fem möjliga! Konstvärlden

AschenbrennerKonstvarlden