1 mars 2015 ”Skriven för både en svensk och internationell läsekrets” Keramiske Noter (dansk tidskrift)