22 mars 2013 ”Krävs snabbare tag för den hållbara staden.” Miljömagasinet