15 maj 2016 ”Vem ska man ha som guide i Europas trädgårdar om inte Gunnel? Ingen annan i Trädgårdssverige har ett så familjärt anslag och kommer så nära sina tittare/lyssnare/läsare.” Trädgårdsamatören nr 2

tradgardsamatoren