Den här med färgfotografier slösande rikt illustrerade boken är resultatet av ett bok- och utställningsprojekt i vilket 90 flyktingar från framför allt Syrien berättar om sig själva, sina framtidsdrömmar, anledningen till att de lämnade sitt hemland och deras möte med det svenska samhället. Läsningen av boken väcker stark empati för de många människor som 2015 kom till Sverige för att söka asyl och fyller ordet flykting med ett mänskligt innehåll.

Samtliga texter illustreras med färgfotografier tagna av textförfattarna själva med mobiltelefonkameror. Bredvid den svenska texten finns engelsk parallelltext. Projektledare och författare till texterna är Henrik Teleman, till yrket konstnär och grundare av Virserums konsthall vars chef han var under flera år. I telefonen finns hela människan vänder sig till alla kategorier av läsare med intresse för samhällsfrågor. Den borde kunna användas i skolundervisningen på högstadie- och gymnasienivå för att hos eleverna skapa förståelse för varför människor beger sig på flykt och söker sig till Sverige. Recension av I telefonen finns hela människan av Ulf Pauli ur BTJ-häftet nr 9, 2018.