10 december 2013 ”Böckernas främsta värde ligger i att de mer närgånget än vanliga historiska skildringar berättar om livet och arbetet på ett bruk och hur det har förändrats genom århundraden.” Börje Isakson för Företagsminnen

Harg_CFN