Bokens författare är båda fil.dr i systematisk botanik och har bl.a. varit verksamma vid Lunds universitets botaniska trädgård. Det gedigna och välpresenterade materialet är samlat, dokumenterat och fotograferat under många år och ett stort antal resor till tropiska länder. Ett 40-tal alfabetiskt uppdelade artkapitel rymmer de över 200 kryddor och kryddväxter som beskrivs med ursprung, historiska sammanhang, utseende, smak, doft, innehåll och användningsområden. Här finns verkligen ett urval av hela världens odlade kryddor representerade. Boken är generöst illustrerad i färg med både nytagna och historiska bilder. Avslutningsvis finns register med kryddnamn på olika språk samt latinskt och svenskt alfabetiskt index. Innehållet är faktafyllt men också lättillgängligt och intressant för alla som verkar inom områden som rör mat, växter och odling. Boken fungerar både som utbildningsmaterial, uppslagsbok och ren inspirationskälla. Av Maria Bennmalm,BTJ-häftet nr 24, 2017