Författaren och journalisten Donald Boström tar med läsaren på en omfattande resa genom fem kontinenter där kaffet följs från frö till skörd och från böna till kopp. Bokens nära 600 sidor omfattar alla aspekter på kaffe och dess produktion, och presenterar ett mycket rikligt bildmaterial i färg. Innehållet är uppdelat i nio huvudkapitel: bönans väg, kaffekultur, handel och export, producenter, kaffet, smak, kaffe och hälsa, hållbarhet samt historia. Avslutningsvis finns kartmaterial, referenser och alfabetiskt register. Berättande text och vackra bilder gör boken till ett praktverk för kaffeintresserade. Faktainsamlingen är gedigen, och innehåller bl.a. material från intervjuer med kaffexperter världen över. Även det svenska kafferosteriet Arvid Nordqvist har bidragit till bokens innehåll. Donald Boström har tidigare gett ut ett antal böcker som behandlar vitt skilda områden såsom komplicerade konflikter i världen, och livets goda i form av mat och dryck. Av Maria Bennmalm ur BTJ-häftet nr 1, 2018.