14 januari 2013 ”Vi får bland andra stifta bekantskap med 94-åriga Elisabeth Ralf som är före detta spion, smyckesdesigner och bokmärkesexpert. Vi träffar även resenären, byggnadsingenjören och samlaren 93-åriga Jan Brodin som är den som myntade namnet Kungens kurva. Här finns också 90-åriga Marianne Gaston de Portefaix som en gång i tiden utsågs till Sveriges Esther Williams.  Texten är skriven med god stilistik och den bör intressera de flesta läsare, eftersom den ger en nyanserad bild av äldre svenska människor av idag.”, skriver Pia Holmström om boken Patina i BTJ, häftepos 13105119