Få av Malmös ”mötesplatser” är så välkänd och uppskattad som Folkets park, den äldsta folkparken i Sverige, invigd redan 1891, fr.o.m. 1893 med sitt nuvarande namn och Socialdemokratiska föreningen som ägare. Naturligtvis förtjänar Malmö folkets park en minnesskrift. Här föreligger en sådan författad av dess tidigare verksamhetschef Sverker Haraldsson. Boken är främst en hyllning till parken där dess olika begivenheter – dagens och gårdagens förlustelser och byggnader – porträtteras, men den innehåller också en informationstät historisk kavalkad. 1900-talets första hälft får beskrivas som en framgångssaga. Trendbrottet sker på 1950-talet då antalet parkbesökare minskar och Malmö stad tvingas stödja verksamheten. 1991, inför hotet om nedläggning, övertar staden parken helt och hållet. Vad som sker tio år senare är en ”återuppståndelse” enligt författaren. Parken ändrar inriktning från nöjespark till ”Malmöbornas vardagsrum” och besökarna kommer tillbaka. Stort intresse väcker bokens rika bildmaterial, särskilt är de historiska bilderna spännande att ta del av. Av Bo Gentili ur BTJ-häftet nr 23, 2017.