28 oktober 2011  ”Vi tänker inte gärna på döden. Särskilt inte vår egen och den närmaste familjens. Men risken är stor att vi vet alldeles för lite när dödsfallet inträffar. Författaren Lotte Möller ser behovet av mer kunskap.” Helsingborgs Dagblad