14 september 2015 ”Det är dags för livsmedelsföretagen och livsmedelshandeln att ta sitt ansvar och höja kvalitetsribban för den mat som man säljer. … Många av dagens problem bör åtgärdas vid källan, det vill säga i produktionen och inte kedjans sista led, konsumtionen.” skriver författarna till Makten över matkassen, Anders Ingvarsson och Ann-Helen Meyer von Bremen i Aftonbladet