5 augusti 2014 ”Generöst verk” Politiken ger boken 5/6 hjärtan