7 november 2014 ”Människor på flykt. Vemodigt dokument från den absoluta gränsen till Fort Europa.” Dagens Nyheter