1 oktober 2013 ”Lika välorienterad som författarinnan var i bokverkets del 1 är hon nu när det handlar om omvälvningarnas århundrade. Hatten av igen!” Ewa Kewenter, Bukowskis Revue