Publiceras i BTJ-häftet nr 8, 2020.

Lektör Inger Fredriksson

Recension

Ystad-Metall firar sitt hundraårsjubileum med att publicera detta praktverk om företagets olika epoker. Konst- och designexperten Jonas Barros Eriksson ger både en bred bild av verksamheten i förhållande till övriga i branschen och har genom arkivgrävande plockat fram lokala personhistorier. Historien börjar redan på 1800-talets slut då firman var gördelmakare och gelbgjutare. Utvecklingen skildras kronologiskt då Ystad gjuteri blir specialister på tenn, växer sig större, arbetar i andra material och deltar i världsutställningar. Författaren lyfter fram ett tjugotal män och några kvinnor, både byråkrater och formgivare, som blev viktiga för framgången. Kända namn som Hugo Gehlin och Wiwen Nilsson knöts till firman. Första delen går fram till och med 1941 medan den andra behandlar verksamheten till 1969. Volymen är rikt illustrerad med både personporträtt, bilder av föremål och annonser som liksom den eleganta formgivningen bidrar till att lätta upp den stora mängden information. Flera register avslutar.

Helhetsbetyg: 4.