20 december 2013 ”Pildammsparken är en viktig plats i Sverige. … Att dess historia nu nedtecknats av en både sakkunnig och underhållande skribent är till glädje inte bara för Malmöiter, utan för många med intresse för arkitektur och parkhistoria.” BTJ, Rasmus Waern, Häftepos 14104097