”Genom Lena Lerviks skulpturer av kvinnan som madonna och moder gestaltar Ingela Bendt, författare, och Ewa Stackelberg, fotograf, en dold berättelse i ord och bilder. Lena Lervik, f. 1940, har sedan 1970-talet utforskat bilden av kvinnan, från Jungfru Maria och bakåt i tiden till Den Stora Modern. /…/ Syftet med boken är att placera skulpturerna i en feministiskt vidgad rymd och ge en historisk klangbotten. Den vackert utformade och inspirerande boken är försedd med fotografiskt index, litteraturförteckning i urval och register.” Av Agneta Wirberg BTJ-häftet nr 2, 2017