21 september 2016 ”När hösten kommit och växterna vissnar och går i frö brukar vårt intresse för trädgården slockna. I dramatiska och vackra bilder visar fotografen Lena Granefelt att det finns mycket att upptäcka under denna period i växtcykeln. Det är nu nästa odlingssäsong tar sin början och det råder krig i rabatterna för att leva vidare. Fotografierna är poetiska, vilda och närgångna. Men boken innehåller inte bara hänförande bilder. En intressant essä av Ulrika Kärnborg, journalist och kritiker, om vår fascination för trädgårdar och ett slags frölexikon av journalisten Bella Linde blir en slags faktaruta – tills vi drunknar i de medryckande bilderna igen. Med allt detta och dessutom ett utmärkt tryck och en god design är det bara att konstatera att Flora supersum är en inspirerande och intresseväckande trädgårdsbok av det mer ovanliga slaget.” Tommy Arvidson i BTJ-häftet nr 23, 2016.