4 april 2016 “Detta är en mycket informativ och inspirerande bok om vår mest anspråkslösa nyttoväxt, rabarbern.” BTJ, häfte 11, lektör: Eeva-Stiina Sundén