23 april 2014 ”Mellan verkligheter är fotohistoria med vidvinkelperspektiv. På ett välfyllt, matigt sätt speglas riktningar, förändringar och tendenser i Sverige mellan 1970 och 2000”  ur BTJ:s Häftepos 14111065,
lektör Annika Panas