8 oktober 2015 ”På ett engagerande och lättbegripligt sätt visar oss de två journalisterna hur allt hänger ihop; från de brasilianska regnskogarna till våra mjölkpaket, från storföretagen till den lokala bonden, från hälsodieterna till matutbudet.” BTJ, häfte 23. Lektör Sara Eitrem.