14 november 2014 ”Att Norén blev radikalt annorlunda författare som dramatiker, och att teatern ’som konstart, praktik och offentlighet’ omedelbart gick honom till mötes, är studiens hjärtpunkter. … Den påfallande lättlästa avhandlingen ger på köpet värdefulla inblickar i ett stycke modern svensk teaterhistoria.” BTJ, lektör Martin Lagerholm, häftepos 15101043