10 december 2012 ”I berättande och uppskattande texter ger konstvetaren Olle Granath, respektive poeten Pamela Jaskoviak, inblick i målningarnas bakgrund och tillkomst, och i hur de tidigare uppnosiga teckningarna av uttalat feminina sfärer som tidigare var karaktäristiska för Billgrens konstnärskap, under de senaste åren har lämnat plats för färg och storskaligt måleri.” ur BTJs recension av boken The End. BTJ, hätfepos 13103039, lektör Helén Vigil