31 mars 2016 ”Texterna är fyllda av odlingskunskap, kulturhistoria och trevliga anekdoter.” BTJ, häfte nr 11. Lektör Jonas Herrlin